Kommunikations­strategi

Hur man bygger en kommunikationsstrategi

01

Med budgetar tightare än någonsin, i ett hårt konkurrensutsatt kommunikationslandskap är det viktigt att kommunikationsarbetet dels fokuserar på rätt saker och exekveras med både kvalitet och kostnadseffektivitet. På så sätt handlar en bra kommunikationsstrategi om att kunna prioritera, och göra det på ett så välinformerat sätt som möjligt. För att få så mycket “bang for the buck” som möjligt handlar det då om att förstå vad kreativitetens roll är i samspel med olika kanaler och kommunikationsmöjligheter, givetvis med någon form av ROI-tänkande bakom.

Språk: SVE/ENG
Längd: 3 h
Pris: 19 995 SEK
Ansvarig: Leon

Kontakta Leon

Related education

You might like
02