Varför får man inte säga indian?

Bli mer inkluderande i din kommunikation

O1

Föreläsning om hur du når en större målgrupp och blir mer inkluderande i din kommunikation. Med teman som inkludering, mångfald, jämställdhet, normer, privilegier. Här får du träna med både övningar och diskussioner.

Språk: SVE
Längd: 1-3 h
Pris 1 h : 10 000 kr
3 h : 40 000 kr
Ansvarig: Mariana Vnuk
Kontakta Mariana

Related education

You might like
02